Click ที่นี่เพื่อดู Clip การใช้งาน

 

 

หลักเกณฑ์การอบรมบัญชี Online :

1. เรียนได้ 60 วัน ต้องทำข้อสอบให้ได้ 60%

2. ชั่วโมงอบรมครบ จึงสามารถทำแบบทดสอบได้

3. สอบได้ 2 ครั้ง ถ้าไม่ผ่านจะไม่ได้รับหนังสือรับรอง(สอบไม่ผ่านครั้งที่1 โปรดโทรแจ้ง จะให้เรียนใหม่ฟรี)

(ในการทำแบบทดสอบครั้งที่2 จะมีการสลับคำตอบและสลับคำถาม)

4. สอบผ่าน พิมพ์หนังสือรับรอง Online ได้ทันที

5. อบรมหลักสูตรเดิมซ้ำไม่ได้ในรอบ 3 ปี นอกจากยังสอบไม่ผ่าน

6. แจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ภายใน 30 มกราคม และ แจ้งจำนวนชั่วโมง CPA ภายในสิ้นปี

7. ต้องเก็บหนังสือรับรองไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี